CIC Logo

Leabhar Breac

Beartas Úr na nGael: Dálaí na Gaeilge san Iar-Nua-Aoiseachas
Beartas Úr na nGael: Dálaí na Gaeilge san Iar-Nua-Aoiseachas By Leabhar Breac, Conchúr Ó Giollagáin, Brian Ó Curnáin

Diagnóis bhríomhar agus prognóis dhearfach ar cheist na nGael atá sa leabhar seo. Cuirtear beartais úra, thacúla agus phraiticiúla chun cinn do phoball na féiniúlachta Gaeilge. Is é aidhm na n-aistí sa leabhar seo moltaí forásacha a chur i láthair le cumas a thabhairt do Ghaeil ina...

Praghas: €12.00 | Tagairt: 9781911363002  

Smacht
Smacht By Leabhar Breac, Colm Mac Confhaola

Tar éis di beirt deifiúracha óga a chailleadh i ndóiteán tí, dóiteán a tharla de bharr an óil agus na toitíní, téann Rós agus a cuid tuismitheoirí chun cónaithe i dteach nua de chuid na comhairle contae. Sa phobalscoil áitiúil déanann sí cairdeas le Cormac, buachaill meánaicmeach...

Praghas: €9.00 | Tagairt: 9780898332872