CIC Logo

Quizleabhair, Cócaireacht & Nádúr

Ceist agam Ort!
Ceist agam Ort! By Fionnuala Cloke, Cois Life

Leabhar Thráth na gCeist (1,000 ceist) don aoisghrúpa 12-14, ag críochnú na bunscoile nó i mbunranganna na hiarbhunscoile, agus aitheantas lárnach ann do shaíocht agus do shaol na hÉireann. Áis foghlama agus siamsaíochta chun leas a bhaint as an nGaeilge ar mhodh taitneamhach, dírithe ar...

Praghas: €8.00 | Tagairt: ISBN 978 1 901176 80 3