CIC Logo

Cruinnscríobh na Gaeilge

By Ciarán Mac Murchaidh, Cois Life

Tagairt: 9781901176657  

Gearrchúrsa praiticiúil i ngramadach agus i gcruinnscríobh na Gaeilge atá sa saothar seo. Tá sé dírithe go príomha ar an bhfochéimí Gaeilge agus táthar ag súil go mbainfidh lucht foghlama agus lucht teagaisc araon leas agus tairbhe as.

San eagran nua, athchóirithe seo, tá ábhar agus cleachtaí breise sa leabhar. Ar an CD, tá ríomhdhiagnóis idirghníomhach tosaigh agus cleachtaí roimhthástála a cóiríodh go speisialta le hábhar na gceachtanna a theagasc go éifeachtach.

Praghas: €20.00