CIC Logo

Anna Heussaff

Anna Heussaff

Ó thosaigh Anna Heussaff ar an scríobh cruthaitheach sa bhliain 2002, foilsíodh cúig úrscéal Gaeilge léi: dhá úrscéal bleachtaireachta do léitheoirí fásta, Bás Tobann (Cois Life, 2004) agus Buille Marfach (Cló Iar-Chonnacht, 2010), iad araon suite i mBéarra ar chósta an iardheiscirt; dhá úrscéal mistéire do léitheoirí óga in aois 10-14 bliana, Vortex (Cois Life, 2006) agus Hóng (Cló Iar-Chonnacht, 2012), ina bhfuil cluichí scáileáin fite fuaite in eachtraí an scéil; agus úrscéal grá comhaimseartha d’fhoghlaimeoirí fásta, Cúpla Focal (Cois Life, 2007). Bronnadh mórdhuais Chomórtais Liteartha an Oireachtais ar gach úrscéal díobh; agus sa bhliain 2013, thuill Hóng (Cló Iar-Chonnacht, 2012) Gradam Speisialta na Moltóirí ag ócáid Leabhair Pháistí Éireann, duaiseanna CBI, nó na Bistos mar a thugtaí orthu tráth.

Sa bhliain 2014, foilsíodh an chéad úrscéal léi as Béarla, Deadly Intent (Severn House, Londain), faoina hainm cleite Anna Sweeney. Is leagan é dá húrscéal bleachtaireachta Buille Marfach. I mí na Samhna 2015, foilseoidh CIC a húrscéal nua bleachtaireachta, Scáil an Phríosúin, atá suite i gceantar stairiúil Chill Mhaighneann i mBaile Átha Cliath, agus na lárcharachtair chéanna ann is a bhí sna húrscéalta i mBéarra.

In 2010 agus 2011, d’fhoilsigh Futa Fata, i gcomhar le Dorling Kindersley, trí leabhar fhíriciúla do dhaoine óga a d’aistrigh sí ó Bhéarla: Seo í mo Scoil (DK & Futa Fata, 2010), Leabhar Mór na hEalaíne (DK & Futa Fata, 2010) agus Leabhar Mór an Cheoil (DK & Futa Fata, 2010). Foilsíodh Leabhar na Mallachtaí, a haistriúchán ar The Book of Curses le Conor Kostick (O’Brien, 2007) ar an suíomh idirlín Leighleat.com i 2015.

Tógadh Anna Heussaff i mBaile Átha Cliath, áit a bhfuil cónaí uirthi inniu lena fear céile agus a mac. Chaith sí trí bliana i Sasana ag obair le daoine gan dídean, agus ocht mbliana déag sna meáin chumarsáide in Anna Heussaff started creative writing in 2002 and since then five of her novels in Irish have been published: two crime novels for adults, Bás Tobann (Cois Life, 2004) and Buille Marfach (Cló Iar-Chonnacht, 2010) both of which are set in Beara on the southwestern coast of Ireland; two mystery of novels for young readers aged 10 – 14 years of age, Vortex (Cois Life, 2006) and Hóng (Cló Iar-Chonnacht, 2012) which centres on an adventure surrounding a computer game; and the contemporary love story for adult Irish-language learners; and in 2013 the children’s book Hóng was awarded the Judges Special Award in the Children’s Books Ireland, formerly known as the Bistos. Éirinn, mar thaighdeoir le cláracha raidió RTÉ agus mar thuairisceoir agus léiritheoir/stiúrthóir ar theilifís RTÉ, ar na sraitheanna Cúrsaí agus Léargas go háirithe. Bíonn babhtaí oibre ar siúl aici mar aon leis an scríbhneoireacht: ina measc, dreasanna teagaisc ar an tríú leibhéal agus le foghlaimeoirí fásta, chomh maith le ceardlanna scoile faoi scáth na scéime Scríbhneoirí sna Scoileanna. Ó 2014 i leith, tá sí ina leaschathaoirleach ar an eagras comhshaoil Cairde na Cruinne/Friends of the Earth Ireland.

 

 

Táirgí Mór-éilimh Anna Heussaff