CIC Logo

Seoladh leabhair le scríbhneoirí ón Rinn ag Daonscoil na Mumhan

Two new books by An Rinn authors to launch at Daonscoil na Mumhan Thursday, 10th August, 2017

Seolfaidh an scríbhneoir agus iriseoir Catherine Foley na leabhair nua Katfish agus Scéalta Eile le hÓgie Ó Céilleachair agus LabhairAmach.com le hÁine Uí Fhoghlú ag Daonscoil na Mumhan i gColáiste na Rinne ar an Domhnach, 20 Lúnasa ag 9.00 i.n. Tá fáilte roimh chách. 

LabhairAmach.com úrscéal do dhéagóirí le hÁine Uí Fhoghlú

 

Cailín óg aonarach meánscoile í Ciara Ní Cholmáin a bhfuil an ghráin ag Sandra uirthi; tá Sandra ard agus dathúil le go leor cairde – agus buachaill! – aici. Tá Ciara bhocht ciaptha agus céasta ag Sandra agus a cairde – roimh scoil, le linn na scoile agus tar éis na scoile.

Ní hamháin sin ach tá sí ag fáil téacsanna gránna agus tá pictiúir di á gcur suas ar an suíomh labhairamach.com ag duine anaithnid éigin. Ach díreach agus Ciara in umar na haimléise castar cara nua uirthi, cara cosúil léi féin, cara nach ligfidh síos í agus a thiocfaidh i gcabhair uirthi in am an ghátair. Gearr-úrscéal cumhachtach a thugann léargas truamhéalach ar bhulaíocht an lae inniu i scoil dara leibhéal.

 

 

 

 

Áine Uí Fhoghlú

Údar, file agus múinteoir meánscoile í Áine Uí Fhoghlú as Gaeltacht na Rinne, Co. Phortláirge. Is é seo an cúigiú saothar ficsin uaithi agus tá trí chnuasach filíochta foilsithe aici. Tá duaiseanna litríochta buaite aici, ina measc Oireachtas na Gaeilge, Seachtain na Scríbhneoirí Lios Tuathail agus Gradam Filíochta Mhíchíl Uí Airtnéide. Múineann sí an scríbhneoireacht chruthaitheach do dhaltaí meánscoile agus tá tréimhsí cónaitheachta déanta aici i scoileanna éagsúla.

 

Tá saothair thaighde léi craolta agus foilsithe i bhfoilseacháin éagsúla agus tá sparánachtaí agus coimisiúin bronnta uirthi ag an Chomhairle Ealaíon, Ealaín na Gaeltachta agus Foras na Gaeilge. Ficsean: Crúba na Cinniúna (2009); Uisce Faoi Thalamh (2011); Pincí sa Ghaeltacht (2012) agus Éalú (2013). Filíocht: Aistear Aonair (1999); An Liú sa Chuan (2007); Ar an Imeall (2011). 

 

 

 

 

Buachaill siopa agus brionglóid aige éalú; súil siar ar Nollaig chrua gan trócaire; fear céile ag féachaint i ndiaidh a mhná fiú tar éis a bháis; bás tragóideach dearthár de dheasca faillí; agus beirt a bhfuil caidreamh acu le chéile ar an idirlíon amháin agus iad beirt ag iarraidh bob a bhualadh ar a chéile.

 

Cnuasach gearrscéalta a phléann téamaí shaol an lae inniu, idir shean agus nua: grá agus gruaim, fás agus dreo, titim agus éirí. Leabhar nua ó údar óg a bhain cáil amach lena chéad leabhar do dhéagóirí, Cúpla. Is cinnte go mbainfidh déagóirí an taitneamh céanna as an saothar seo. 

 

 

 

 

 

Ógie Ó Céilleachair

 

Is as Gaeltacht na Rinne sna Déise d’Ógie Ó Céilleachair. Tar éis dó freastal ar an mbunscoil agus an mheánscoil sa Rinn, bhain sé amach céim onórach sna hEalaíona i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh. Chuaigh sé ar aghaidh chun Ard Dioplóma san Oideachas a dhéanamh in Ollscoil na hÉireann Gaillimh agus ina dhiaidh sin d’éirigh leis máistreacht a bhaint amach i dTeagasc Teangacha in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, OÉG.

 

Caitheann Ógie a chuid ama idir an Rinn agus Luimneach. Múinteoir Gaeilge, staire & drámaíochta é i nGaelcholáiste Luimnigh, áit a scríobhann agus a léiríonn sé dráma leis an idirbhliain go bliaintiúil. Is é Katfish agus Scéalta Eile an tríú foilsiúchán aige. Tá téacsleabhar staire don Teastas Sóisearach, An Cúrsa Iomlán Staire, foilsithe aige. Sa bhliain 2011 d’fhoilsigh sé an t-úrscéal do dhéagóirí, Cúpla, le Cló Iar-Chonnacht.