CIC Logo

Fúinn

Uasdhátú Covid-19: 04 Eanáir, 2021

UAIREANTA OSCAILTE 

Tá siopa leabhar Chló Iar-Chonnacht sa Spidéal dúnta mar gheall ar shrianta Covid-19 Leibhéal 5 atá i bhfeidhm faoi láthair. Tá an siopa ar líne ar oscailt, áfach, ar an suíomh seo agus orduithe ar líne á bpróiseáil againn.

Tá seirbhís cliceáil agus bailigh ar fáíl freisin. Is féidir leat d'ordú a dhéanamh tríd an suíomh idirlín agus a bhailiú sa siopa. 

Tá súil againn go bhfuil sibh ar fad slán sábhailte. Go raibh míle maith agaibh as gach tacaíocht. 

Le meas,

Foireann Chló Iar-Chonnacht 

 

SONRAÍ TEAGMHÁLA 

Uimhir gutháin: 091 593307 

R-phost: .(JavaScript must be enabled to view this email address) 

Tá muid ar na meáin shóisialta freisin, cuardaigh Cló Iar-Chonnacht ar Facebook, Twitter & Instagram. 

Scéal Chló Iar-Chonnacht

Foilsíonn Cló Iar-Chonnacht leabhair i nGaeilge agus ceol Gaelach. Díolann muid réimse leathain leabhair agus albaim ar ár suíomh idirlín agus ón siopa leabhar i gConamara. Bunaíodh Cló Iar-Chonnacht (CIC) i 1985, agus ó shin i leith tá os cionn 150 albam ceoil curtha amach againn, agus suas le 300 leabhar. Táimid ar cheann de na comhlachtaí foilsitheoireachta is bisiúla sa tír, agus ar an chomhlacht phríobháideach foilsitheoireachta Gaeilge is mó, le cúigear fostaithe go lánaimseartha inár n-oifigí in Indreabhán, Conamara.

Is mar choimirceoir, mar phatrún agus mar chaomhnóir ar chultúr na Gaeilge agus na Gaeltachta a fheidhmíonn CIC. Tuigeann muid an mhórthábhacht a bhaineann le caomhnú an tsaibhris chultúir seo, agus is é an aidhm atá againn spreagadh agus tacaíocht a thabhairt do cheoltóirí agus do scríbhneoirí agus ardán náisiúnta a thabhairt dá nguthanna.

Foilsíonn CIC réimse an-leathan litríochta; cnuasachtaí filíochta, gearrscéalta agus amhrán, úrscéalta, leabhair do dhéagóirí, leabhair do pháistí, tráchtais taighde agus leabhair staire. Tá roinnt leabhar Béarla foilsithe againn chomh maith, aistriúcháin a bhformhór ar mhórshaothair Ghaeilge. Tá roinnt mhaith de na saothair seo ar fáil ar dlúthdhiosca agus ar caiséad, cuid acu sa tsraith spreagúil An Béal Beo.

Ó thaobh ceoil de, ba é an príomhrún a bhí ag CIC nuair a bunaíodh é ná oirfidigh Chonamara (agus go háirithe na fonnadóirí sean-nóis) a thaifeadadh le go mbeadh teacht ar a saibhreas go forleathan agus go buan. Tá cúram ar leith fós á dhéanamh den chuspóir úd, ach tá ár réimse oibre leathnaithe amach go mór. I gcatalóg CIC inniu tá taifeadtaí sean-nóis ó gach cearn den tír, chomh maith le ceoltóirí aonair agus grúpaí traidisiúnta den scoth, ceol cajun, gaelcheol tíre agus ceol Chape Breton.

Tá dhá dhlúthdhiosca eisithe ag CIC ar a bhfuil teacht ar thogha agus rogha ár stór ceoil, Ceiliúradh, a foilsíodh i 1995 mar chuid d’ár gceiliúradh deich mbliana, agus Caise Ceoil, a foilsíodh i 2000. Foilsíodh togha na litríochta chomh maith mar chuid den cheiliúradh deich mbliana, agus tá fáil air sin sa leabharSláinte.

Is é an scríbhneoir Micheál Ó Conghaile stiúrthóir CIC. Bhunaigh sé an comhlacht i 1985 nuair a bhí sé ina mhac léinn ollscoile in aois 23 bliain. Is scríbhneoir bisiúil, éirimiúil é a bhfuil stór na nduaiseanna liteartha atá buaite aige ag méadú in aghaidh an lae. Ainmníodh a úrscéal Sna Fir ar ghearrliosta Dhuais Liteartha The Irish Times 2001, bhronn an Foras Cultúir Ghael-Mheiriceánaigh Duais Liteartha an Bhuitléaraigh air, agus bhuaigh a ghearrscéal ‘Athair’ príomhdhuais litríochta Hennessy i 1997.

Is í Deirdre Ní Thuathail an Bainisteoir Ginearálta, Lisa Mc Donagh an Bainisteoir Díolacháin, Bridget Bhreathnach an Bainisteoir Margaíochta, is é Lochlainn Ó Tuairisg an tEagarthóir Litríochta agus is í Julianne Ní Chonchobhair an tEagarthóir Cúnta.

 

Stiúrthóirí na Cuideachta

Micheál Ó Conghaile – Stiúrthóir agus Cathaoirleach an Bhoird

As Conamara ó dhúchas. Tá céimeanna aige ó Ollscoil na hÉireann Gaillimh: BA, MA agus ATO. Chaith seal ag teagasc in gColáiste Oideachais Froebel, Baile Átha Cliath, agus i gColáiste Phádraig, Droim Conrach, Baile Átha Cliath, agus mar scríbhneoir cónaitheach in Ollscoil na Ríona, Béal Feirste, agus Ollscoil Uladh, Cúil Raithin. Tá roint mhaith leabhar scríofa aige, gearrscéalta, úrscéalta, stair agus filíocht chomh maith le heagar a chur ar roinnt leabhar amhrán.

Tadhg Ó Conghaile – Stiúrthóir agus Rúnaí an Bhoird

Tá máistreacht aige i bhforbairt pobail, straitéis ghnó mar aon le céim ollscoile sa tráchtáil ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Ta dioplóma san bpleanáil teanga bainte amach aige le gairid. Tá sé fostaithe mar Bhainisteoir Réigiúnach le hÚdarás na Gaeltachta. Tá se ina stiúrthóir ar roinnt comhlachtaí atá ag plé le forbairt pobail agus oideachas.

Prionsabail Trédhearcachta

Tá Cló Iar-Chonnacht tiomanta do chomhlíonadh an Chóid Rialachais agus na bPrionsabal um Dhea-Thiomsú Airgid de chuid na Comhairle Ealaíon.

Tá ráitis airgeadais an chomhlachta ar fáil anseo Ráitis_Airgeadais_CIC.pdf