CIC Logo

Eolas maidir le Cló Iar-Chonnacht

 

Stiúrthóirí na Cuideachta

Micheál Ó Conghaile – Stiúrthóir agus Cathaoirleach an Bhoird

As Conamara ó dhúchas. Tá céimeanna aige ó Ollscoil na hÉireann Gaillimh: BA, MA agus ATO. Chaith seal ag teagasc in gColáiste Oideachais Froebel, Baile Átha Cliath, agus i gColáiste Phádraig, Droim Conrach, Baile Átha Cliath, agus mar scríbhneoir cónaitheach in Ollscoil na Ríona, Béal Feirste, agus Ollscoil Uladh, Cúil Raithin. Tá roint mhaith leabhar scríofa aige, gearrscéalta, úrscéalta, stair agus filíocht chomh maith le heagar a chur ar roinnt leabhar amhrán.

Tadhg Ó Conghaile – Stiúrthóir agus Rúnaí an Bhoird

Tá máistreacht aige i bhforbairt pobail, straitéis ghnó mar aon le céim ollscoile sa tráchtáil ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Ta dioplóma san bpleanáil teanga bainte amach aige le gairid. Tá sé fostaithe mar Bhainisteoir Réigiúnach le hÚdarás na Gaeltachta. Tá se ina stiúrthóir ar roinnt comhlachtaí atá ag plé le forbairt pobail agus oideachas.

Prionsabail Trédhearcachta

Tá Cló Iar-Chonnacht tiomanta do chomhlíonadh an Chóid Rialachais agus na bPrionsabal um Dhea-Thiomsú Airgid de chuid na Comhairle Ealaíon.

 

Tá ráitis airgeadais an chomhlachta ar fáil anseo: Ráitis_Airgeadais_CIC.pdf.