CIC Logo

Seoladh leabhar nua Louis de Paor in Institúid de Móra, OÉG

Book Launch: Louis de Paor’s new book to launch in Moore Institute, NUIG Wednesday, 05th September, 2018

Beidh an cnuasach aistí Ag Caint leis an Simné? Dúshlán an Traidisiúin agus Nualitríocht na Gaeilge le Louis de Paor á sheoladh ag Michael Cronin, Cathaoir na Fraincise 1776, Coláiste na Tríonóide, BÁC, ag ócáid in Institiúid de Móra, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, ar an Déardaoin, 13 Meán Fómhair, 2018 ag 5:00 i.n. 

Cén gaol is ceart, nó is féidir, a bheith idir an scríbhneoir aonair is an traidisiún a tháinig roimhe, agus conas a bheidh léitheoirí a linne féin ag freagairt don ngné sin dá shaothar? Sa mhéid gur traidisiún scoilte é traidisiún na Gaeilge, cuid mhaith, is go bhfuil go leor dá cuid scríbhneoirí agus dá cuid léitheoirí scoite le traidisiún béil na Gaeltachta, agus leis an tseanlitríocht a bheag nó a mhór, tá an cheist níos casta ná mar a bheadh i dteangacha nach bhfuil stair choilíneach laistiar díobh. Leis sin, tá míshuaimhneas éigin ag baint le ceist an traidisiúin ó tosnaíodh ar litríocht na Gaeilge a athchóiriú aimsir na hathbheochana agus freagraí éagsúla tabhartha ag scríbhneoirí ar an dúshlán a bhaineann le teanga mhionlaithe agus cultúr coilínithe a chur in oiriúint dóibh féin agus dá gcuid léitheoirí. 

Sa leabhar seo téann an t-údar i ngleic leis an gceist seo trí ghnéithe éagsúla de shaothar fhilí agus scríbhneoirí móra próis na Gaeilge a scrúdú – leithéidí Sheáin Uí Ríordáin, Liam S Gógan, Mháire Mhac an tSaoi, Mháirtín Uí Dhireáin, Mháirtín Uí Chadhain agus Bhriain Uí Nualláin (Myles na Gopaleen) – féachaint conas mar a tháinig siad féin ar réiteach ar an gceist, má tháinig ar chor ar bith.


Ag Caint leis an Simné?: Dúshlán an Traidisiúin agus Nualitríocht na Gaeilge
Ag Caint leis an Simné?: Dúshlán an Traidisiúin agus Nualitríocht na Gaeilge

Cén gaol is ceart, nó is féidir, a bheith idir an scríbhneoir aonair is an traidisiúin a tháinig roimhe, agus conas a bheidh léitheoirí a linne féin ag freagairt don ngné sin dá shaothar?...

Praghas: €15.00 Ceannaigh ›
Míorúilt an Pharóiste Aistí ar fhilíocht Mháire Mhac an tSaoi
Míorúilt an Pharóiste Aistí ar fhilíocht Mháire Mhac an tSaoi

Níl aon amhras ach go bhfuil Máire Mhac an tSaoi ar dhuine de mhórfhilí na Nua-Ghaeilge. Óna céad chnuasach, Margadh na Saoire (1956), i leith tá aghaidh tugtha aici go dalba, dána,...

Praghas: €12.00 Ceannaigh ›