CIC Logo

Srianta Leibhéal 5 i bhfeidhm i mí Eanáir 2021

Level 5 restrictions in place Monday, 04th January, 2021

Beannachtaí na hathbhliana oraibh, a Chairde. Is oth linn go bhfuil na doirse ar shiopa leabhar Chló Iar-Chonnacht sa Spidéal dúnta de bharr shrianta Covid-19 Leibhéal 5 atá i bhfeidhm faoi láthair. Tá an siopa ar líne ar oscailt ag http://www.cic.ie agus beidh muid ar fáil ar an bhfón freisin ó Luan go hAoine ag 091 593307 má tá aon fhiosrú agat. Tá súil againn go bhfuil sibh slán sábháilte ar an aimsir seo agus guíonn muid gach rath agus séan oraibh san athbliain.

Le gach dea-ghuí,

ó Fhoireann Chló Iar-Chonnacht