CIC Logo

Rang Beag Scríbhneoireachta le Áine Ní Ghlinn

Rang Beag Scríbhneoireachta with Áine Ní Ghlinn Tuesday, 02nd June, 2020

Tá áthas ar Chló Iar-Chonnacht, i gcomhar le meitheal aoiscríbhneoirí, leanúint leis an tsraith ‘Rang Beag Scríbhneoireachta’ an tseachtain seo. Is í Áine Ní Ghlinn, Laureate na nÓg, atá linn an tseachtain seo agus comhairle aici do scríbhneoirí maidir le carachtar a chruthú agus scéal a thógáil ón túsphointe sin. 

File, scríbhneoir do pháistí agus léachtóir páirtaimseartha í Áine Ní Ghlinn. Í ina Laureate na nÓg don tréimhse 2020 – 2022. Tá 31 leabhar foilsithe aici - 5 chnuasach filíochta do dhaoine fásta, 2 chnuasach filíochta do dhaoine óga, cnuasach miotaseolaíochta do fhoghlaimeoirí fásta, drámaí, scéalta agus úrscéalta do dhaoine óga (dir dhéagóirí agus pháistí).

Bronnadh Patrick Kavanagh Fellowship uirthi i 2019. 

I measc na nduaiseanna atá buaite aici tá Duais Fhoras na Gaeilge, Seachtain na Scríbhneoirí, Lios Tuathail 2019 & 2020, Duais de hÍde, Féile Bhéal na mBuillí 2019 & 2020, Gradam Reics Carló Leabhar na Bliana faoi thrí (do na leabhair Daideo, Hata Zú Mhamó & Boscadán) agus duaiseanna Oireachtais do dhrámaí agus úrscéalta do dhaoine óga. 

Féach ar fhíseán Áine Ní Ghlinn anseo.

Rang Beag Scríbhneoireachta 

Gach seachtain, beidh ceacht i gceird na scríbhneoireachta á eisiúint ar-líne againn ar shuíomh idirlín Chló Iar-Chonnacht, ar YouTube agus ar na meáin shóisialta.  

Is iad na scríbhneoirí atá ag glacadh páirte sa tsraith, Áine Durkin, Áine Ní Ghlinn (atá ainmnithe mar Laureate na nÓg go dtí 2022), Anna Heussaff, Réaltán Ní Leannáin agus Alex Hijmans. 

Dírítear ar ghné amháin de cheird na scríbhneoireachta i ngach eagrán. An tseachtain seo caite, chuir an file, blagalaí agus scríbhneoir amhrán Áine Durkin tús leis an tsraith agus í ag caint faoi thús phróiseas na scríbhneoireachta agus na modhanna atá in úsáid aici féin agus í ag tabhairt faoi smaointe a bhailiú is a thabhairt le chéile. 

Físeáin ghairide atá i gceist, níos lú ná cúig nóiméad an ceann, agus scríbhneoirí na Gaeilge ag déanamh cur síos ar ghné faoi leith den scríbhneoireacht agus leideanna á dtabhairt acu don lucht féachana faoin gcur chuige atá acu féin maidir leis an gcuid sin de cheird na scríbhneoireachta. 

An aidhm atá le gach físeán, go mbeadh an té a bhreathnódh air in ann foghlaim uaidh agus an chomhairle a úsáid ina gcleachtas scríbhneoireachta féin. 

Na topaicí a chlúdaítear sa tsraith: 

Áine Durkin: ó smaoineamh go scríbhinn – ag bailiú smaointe agus á bhforbairt 

Áine Ní Ghlinn: ag forbairt carachtair

Réaltán Ní Leannáin: comhrá agus dialóg i bhficsean

Alex Hijmans: an tábhacht atá le disciplín agus cleachtas oibre don scríbhneoir 

Anna Heussaff: ag lorg aiseolais i rith phróiseas na scríbhneoireachta

 


Daideo
Daideo

Buachaill ar a theitheadh óna thuismitheoirí. Seanduine ar a theitheadh óna pháistí. Castar ar a chéile iad ar an traein go Baile Átha Cliath. Éisteann siad le scéalta a cheile. Tuigeann siad...

Praghas: €8.00 Ceannaigh ›
Hata Zú Mhamó
Hata Zú Mhamó

Tá hata spéisiúil, spraíúil ag Mamó. Hata zú! É maisithe le heireaball léamair agus le cleití péacóige! Ach ní leor an hata a bheith aici! Tá plean ag Mamaó éalú amach as an teach...

Praghas: €7.00 Ceannaigh ›