CIC Logo

Réaltán Ní Leannáin, Rang Beag Scríbhneoireachta

Réaltán Ní Leannáin, online writing class, Rang Beag Scríbhneoireachta Saturday, 06th June, 2020

Tá áthas ar Chló Iar-Chonnacht, i gcomhar le meitheal aoiscríbhneoirí, leanúint leis an tsraith ‘Rang Beag Scríbhneoireachta’ an tseachtain seo. Is í an scríbhneoir Réaltán Ní Leannáin atá i gcathaoir an mhúinteora an tseachtain seo agus comhairle aici dúinn maidir le dialóg a scríobh. Beidh rang Réaltáin beo ar YouTube ar an gCéadaoin, 10 Meitheamh, 2020.

As Béal Feirste ó dhúchas í Réaltán Ní Leannáin agus tá cónaí uirthi i mBaile Átha Cliath. Chaith sí tréimhsí ag obair mar mhúinteoir dara leibhéal agus ansin le TCD agus QUB ina Scoileanna Oideachais. Bhí sí ina Scríbhneoir Cónaitheach le DCU don bhliain 2019.

Bhuaigh ‘Clic’ – ón gcnuasach Dílis (Cló Iar-Chonnacht, 2015) – an chéad áit i gComórtas Gearrscéalaíochta Uí Mháine sa bhliain 2014, agus bhuaigh an gearrscéal ‘Dílis’ ón gcnuasach céanna duais i gComórtas Liam Mhic Uistín sa bhliain 2013. Fuair an t-úrscéal Cití na gCártaí (Cois Life, 2019) ainmniúchán do ghearrliosta An Post/Leabhar na Bliana 2019.

Tá liosta dá cuid scríbhneoireachta ar fáil freisin ar a blag: turasailse.blogspot.com

Bíonn Réaltán ag obair le Poetry Ireland ag cur ceardlanna scríbhneoireachta ar siúl agus le Scéim Meantóireachta Foras na Gaeilge. 

 

Rang Beag Scríbhneoireachta 

Gach seachtain, beidh ceacht i gceird na scríbhneoireachta á eisiúint ar-líne againn ar shuíomh idirlín Chló Iar-Chonnacht, ar YouTube agus ar na meáin shóisialta.  

Is iad na scríbhneoirí atá ag glacadh páirte sa tsraith, Áine Durkin, Áine Ní Ghlinn (atá ainmnithe mar Laureate na nÓg go dtí 2022), Anna Heussaff, Réaltán Ní Leannáin agus Alex Hijmans. 

Dírítear ar ghné amháin de cheird na scríbhneoireachta i ngach eagrán. Físeáin ghairide atá i gceist, níos lú ná cúig nóiméad an ceann, agus scríbhneoirí na Gaeilge ag déanamh cur síos ar ghné faoi leith den scríbhneoireacht agus leideanna á dtabhairt acu don lucht féachana faoin gcur chuige atá acu féin maidir leis an gcuid sin de cheird na scríbhneoireachta. 

An aidhm atá le gach físeán, go mbeadh an té a bhreathnódh air in ann foghlaim uaidh agus an chomhairle a úsáid ina gcleachtas scríbhneoireachta féin. 

Na topaicí a chlúdaítear sa tsraith: 

Áine Durkin: ó smaoineamh go scríbhinn – ag bailiú smaointe agus á bhforbairt 

Áine Ní Ghlinn: ag forbairt carachtair

Réaltán Ní Leannáin: comhrá agus dialóg i bhficsean

Alex Hijmans: an tábhacht atá le disciplín agus cleachtas oibre don scríbhneoir 

Anna Heussaff: ag lorg aiseolais i rith phróiseas na scríbhneoireachta