CIC Logo

Léirmheas san iris Feasta ar 'An Ghaeilge sa Nua-Aoiseacht Dhéanach'

Review of ‘An Ghaeilge sa Nua-Aoiseacht Dhéanach’ in Feasta magazine Tuesday, 11th June, 2019

Tá léirmheas cuimsitheach den leabhar An Ghaeilge a Nua-Aoiseacht Dhéanach: An Meon i Leith Éagsúlacht Teanga sa Ghaeltacht' déanta ag Marie Whelton san iris Feasta in eagrán mhí Bealtaine den iris. Chun cóip den iris a fháil, téigh chuig www.feasta.ie 

 


An Ghaeilge sa Nua-Aoiseacht Dhéanach: an meon i leith éagsúlacht teanga sa Ghaeilge
An Ghaeilge sa Nua-Aoiseacht Dhéanach: an meon i leith éagsúlacht teanga sa Ghaeilge

Cíorann an saothar seo an éagsúlacht theangeolaíoch sa Ghaeilge chomhaimseartha labhartha agus na luachanna a nasctar, go follasach agus go folaithe, leis an éagsúlacht sin. Bíodh is go...

Praghas: €20.00 Ceannaigh ›