CIC Logo

Seimineár ar ghearrscéalta Mháirtín Uí Chadhain le craoladh beo ar YouTube

Seminar on Máirtín Ó Cadhain’s short stories to broadcast live on YouTube Tuesday, 15th September, 2020

Tá móréileamh idirnáisiúnta ar sheimineár gréasáin faoi Ghearrscéalta Mháirtín Uí Chadhain a bheidh á reáchtáil i nGaeltacht na Gaillimhe Dé hAoine an 18 Meán Fómhair 2020.

 

Tabharfaidh saineolaithe liteartha as ceithre thír éagsúla cainteanna ar théamaí difriúla i bhficsean gairid an scríbhneora Máirtín Ó Cadhain (1906-1970) arb as an gCnocán Glas, An Spidéal ó dhúchas é.

Páirtnéireacht idir OÉ Gaillimh agus an comhlacht foilsitheoireachta Cló Iar-Chonnacht a chuir an seimineár ar bun i mbliana agus comóradh 50 bliain á dhéanamh ar bhás Mháirtín Uí Chadhain. Beartaíodh an ócáid a reáchtáil mar sheimineár gréasáin i bhfianaise na srianta atá i bhfeidhm maidir le COVID-19.

Tá céad duine cláraithe don seimineár cheana féin as gach cearn den domhan agus táthar ag súil le freastal tréan ón Eoraip, Stáit Aontaithe Mheiriceá agus Ceanada go háirithe. De bharr an éilimh, beidh beoshruthú á dhéanamh ar an seimineár ar YouTube: https://tinyurl.com/CloIarChonnachtYouTube 

Tá teacht ar Máirtín Ó Cadhain: Rogha Scéalta (CIC, 2014), arna chur in eagar ag an Ollamh Louis de Paor, Ionad an Léinn Éireannaigh, OÉ Gaillimh, ar shuíomh Chló Iar-Chonnacht. 

Dúirt an tOllamh Louis de Paor, OÉ Gaillimh: ‘Tá oidhreacht shaibhir liteartha ag an gCadhnach agus tá scagadh domhain agus ábhar plé i gcónaí sa chorpas gearrscéalta ach go háirithe. Is sna gearrscéalta is léire a fheictear mearbhall na nua-aoise agus coimhlint an duine leis féin, le córais agus le smaointeachas den uile chineál. Is tábhachtaí anois ná riamh go leanfaí den taighde ar Mháirtín Ó Cadhain agus go bhféachfaí leis an léirmhíniú a dhéanamh sa chomhthéacs idirnáisiúnta.’

Dúirt an foilsitheoir agus scríbhneoir, Mícheál Ó Conghaile, CIC: ‘Tá teacht ar fhormhór mór shaothar Uí Chadhain i nGaeilge, a mhórshaothar Cré na Cille i mBéarla agus teangacha eile, agus de réir a chéile tá aistriúchán á dhéanamh ar fhicsean eile dá chuid. Oscailt súl atá ann do léitheoirí idirnáisiúnta an grinneas sa tabhairt faoi deara agus an léargas a thugtar ar chás an duine i dtéacsanna nach raibh rochtain acu cheana orthu. Tugann an spéis idirnáisiúnta seo orainn filleadh ar na buntéacsanna agus léamh nua úr a dhéanamh ar scoth na scéalaíochta.’

 

CLÁR AN LAE 


Máirtín Ó Cadhain: Rogha Scéalta
Máirtín Ó Cadhain: Rogha Scéalta

LASCAINE 20% i mí Dheireadh Fómhair agus mí na Samhna 2020. Postas saor in aisce go deireadh mhí na Samhna. Níl aon amhras ach gurbh é Máirtín Ó Cadhain mórscríbhneoir Gaeilge na...

Praghas: €15.00 Ceannaigh ›