CIC Logo

Dánta as Gabháil Syrinx (Closleabhar)

By Aifric Mac Aodha

Seo againn an chéad chnuasach le file nua agus is maith a thuilleann sé an moladh atá á fháil aige. Tá sin á thabhairt dó ar dtús san aiste tuisceanach réamhráidh atá ag Caoimhín Mac Giolla Léith leis an leabhar. Is seod é an cnuasach, seod fuinte achomair. Is gleoite an fheidhm a bhaineann an t-údar as miotas na seanré clasaicí agus as traidisiún ár léinn féin. Nuair atá stádas na sean-Ghaeilge faoi bhagairt is ábhar misnigh dúinn go léir go mbeadh file óg ag fáil inspioráide as na toibreacha ársa atá i mbaol a ndíscithe i ré seo an abharachais. (tógtha ó Litríocht.com).

Praghas: