CIC Logo

Dánta as An Fear Marbh (Closleabhar)

By Colm Breathnach

Sraith de dhánta atá anseo againn a chum an Breathnach i gcuimhne a athar, Seán. Pléitear an caidreamh agus an gaol idir an t-athair agus an mac, pléitear bás an athar agus pléitear an bás féin. Nícnuasach gruama atá anseo againn, áfach, ach ceann a dhéanann an aimsir chaite a chíoradh agus ceol na haimsire caite sin a chur i gcuimhne don léitheoir. Cuireann sraith de líníochtaípinn ó Thomás Ó Cíobháin go mór leis an gcnuasach.

 

 

Praghas: