CIC Logo

Sliochta as Iad Seo nach bhFaca (Closelabhar)

By Beairtle Ó Conaire, Cló Iar-Chonnacht

An Ghaeltacht sa lá atá inniu ann, más ea, agus tá Aibhistín ag obair
go sona sásta, má tá, don Roinn Fíoruisce agus Drochthailte. Lena
hais sin tá a chomrádaí scoile Cuimín, nár fhág an baile ná an fheilm
ariamh, agus nach mórán fáilte atá aige roimh na hathruithe atá ag
titim amach thart timpeall air. Úrscéal domhain, machnamhach é
seo ina bpléitear na nithe is mó is cás do mhuintir na Gaeltachta san
aonú aois is fiche: an Ghaeltacht á tarraingt isteach sa nua-aois, toil
na ndaoine nó a héagmais, an t-athrú teanga, agus tréigean an
chreidimh agus na heaglaise. Agus, ar ndóigh, an cheist mhór a
eascraíonn as seo uilig: céard a thiocfas ina n-áit?

Praghas: