CIC Logo

Agus Rud Eile De / And Another Thing (Ríomhleabhar)

By Louis de Paor, Ronan Browne, Cló Iar-Chonnacht

Tagairt: 9781905560547  

Cnuasach dátheangach le Louis de Paor, aistriúcháin le Kevin Anderson, Biddy Jenkinson, Mary O’Donoghue, agus leis an údar; ealaín le Kathleen Furey; ceol le Ronan Browne

Níl an dlúthdhiosca san áireamh sa ríomhleabhar, is leis an leagan clóite den leabhar amháin atá sé.

Leabhar agus dlúthdhiosca atá sa leagan clóite den leabhar seo. Ina lár istigh tá sraith pictiúirí le Kathleen Furey a léiríonn an tslí go dtréigeann dathanna an tsaoil orainn tréis bhás duine muintire, is gur cuma sa tsioc leis an nádúr ár mbriseadh croí. Ar a shon san, agus dár mbuíochas féin ar uairibh, tosnaíonn dóchas flannbhuí agus glasuaine ag sileadh isteach sna pictiúirí mar a shileann siad isteach i gcroí an duine, leis, tréis a chuid bróin.

An fear atá ag labhairt linn sna dánta, tá sé ar thairseach na meánaoise. Tá na mairbh ina seasamh laistiar de á bhrostú chun cinn is ag ciorrú an bhóthair leis. Nuair a fhéachann sé ar na leanaí gealgháireacha ina thimpeall, is ait leis ná braitheann siad na scáileanna atá ag bagairt orthu ar gach taobh. Agus fós, ní féidir an dóchas a shileann isteach tré pholl beag sa chroí a bhac …

Léigh sliocht as a leabhar

 

 

Praghas: €7.26 Praghas Anois: €6.05