CIC Logo

Ag Greadadh Bas sa Reilig - Clapping in the Cemetery (Ríomhleabhar)

By Louis de Paor, Cló Iar-Chonnacht

Tagairt: 1902420942  

Taispeánann (de Paor) an cineál buaice is féidir a bhaint amach nuair a thugtar le chéile samhlaíocht chumasach, chothaithe, tuiscint dhomhain ar acmhainní na Gaeilge, agus comhbhá leis an traidisiún.

Máire Ní Annracháin, An tOireachtas

Roghnaíodh na dánta seo as ceithre chnuasach Gaeilge: Próca Solais is Luatha (1988), 30 Dán (1992), Seo. Siúd. Agus Uile (1996), agus Corcach agus Dánta Eile (1999), atá anois as cló. Fáilteofar roimh an mbailiúchán téagartha seo de 59 dán, go háirithe ina measc siúd nach raibh deis acu blaiseadh de shaothar de Paor go dtí seo, cheal Gaeilge. Is í seo an chéad uair gur foilsíodh na haistriúcháin sa tír seo.

Tá réamhrá achomair, beacht ag an Dr Caoimhín Mac Giolla Léith ar shaothar de Paor. Deir sé faoin mbailiúchán seo:
Is filíocht fhuinniúil, spleodrach í seo, filíocht inar léir tríd síos achmhainn éachtach an fhile geit a bhaint as an léitheoir le samhailteacha atá mealltach agus neamhghnách. Filíocht í seo a thugann orainn féachaint ar gach uile ghné den ghnáthshaol, dá shuaraí é, ar bhealach úrnua, úrnite. Filíocht í ina n-aimsímid meascán máistriúil den tocht agus den intlíocht, den mhacnas agus den mhacnamh, den ghreann agus den ísle bhrí.
Dóibh siúd nár léigh saothar de Paor roimhe seo, is féidir leo a bheith ag tnúth go mór le Ag Greadadh Bas sa Reilig – Clapping in the Cemetery. Dóibh siúd gur léigh, is féidir leo a bheith ag dúil le hathchuairt a thabhairt air.

Leagan den ríomhleabhar: Nuair a chuireann tú fios ar an ríomhleabhar seo faigheann tú an leagan ePub agus Mobi.

Léígh sliocht as an leabhar

Praghas: €8.34 Praghas Anois: €6.05