CIC Logo

Sobalsaol (Ríomhleabhar)

By Pádraig Standún, Cló Iar-Chonnacht

Tagairt: 1902420926  

Úrscéal taitneamhach, léiriú ar bheatha dhaonna, go mórmhór trína phríomhcharachtar Mártan. Ní féidir an saol a bharraíocht, ciorcal nó fáinne atá ann, gan tús gan deireadh. Tá tréithe éagsúla sonracha sa scéal seo, idir ghrá, éad, fhuath, fhearg agus díoltas. Fágtar an príomhcharachtar i muinín a phinn agus an tsobail, agus ar deireadh thiar a chuirtear abhaile orainn go bhfuil an saol i bhfad níos réalaíche ná an sobal.
- Tom Sailí Ó Flatharta
(Cóilín – Ros na Rún)

Tá pósadh Mhártain Mhic Chormaic tite as a chéile, tá éiginnteacht ann maidir lena phost agus ní athair rómhaith é dá mhac. Is geall le sobal a shaol. Ach ní ródhona an rud é sin, mar go mbíonn sé ábalta tarraingt ar a shobalsaol go rialta agus é i mbun pinn mar scriptscríbhneoir don sobal Béal an Chuain. Ní leasc leis imeachtaí a shaol a úsáid go rialta ina chuid oibre, rud a chuireann fearg ar go leor. Is charachtar daonna atá i Mártan, rud a threoraíonn isteach i gcroí an léitheora é. Tá cáil ar Standún as feabhas na cainte agus inchreidteacht na gcarachtar ina chuid scéalta, agus ní thaise do Sobalsaol é. Carachtair bheo bheathacha atá cruthaithe aige anseo, le caint líofa bheoga acu, agus eachtraí réalaíocha, a mheallann an léitheoir díriú go dlúth isteach ar shaol tubaisteach Mhártain Mhic Chormaic!

Is minic é ráite gur gann an léitheoireacht éadrom Ghaeilge, ach dóibh siúd gur suim leo a leithéid ní gá dul níos faide ná an leabhar seo, Sobalsaol.

Léígh sliocht as an leabhar

Praghas: €9.23 Praghas Anois: €4.61