CIC Logo

Agus Rud Eile De / And Another Thing

By Louis de Paor, Cló Iar-Chonnacht

Tagairt: 9781905560547  

Cnuasach dátheangach le Louis de Paor, aistriúcháin le Kevin Anderson, Biddy Jenkinson, Mary O’Donoghue, agus leis an údar; ealaín le Kathleen Furey; ceol le Ronan Browne

Leabhar agus dlúthdhiosca atá sa chnuasach seo. Cleamhnas is ea é idir filíocht, ceol agus ealaín. Ina lár istigh tá sraith pictiúirí le Kathleen Furey a léiríonn an tslí go dtréigeann dathanna an tsaoil orainn tréis bhás duine muintire, is gur cuma sa tsioc leis an nádúr ár mbriseadh croí. Ar a shon san, agus dár mbuíochas féin ar uairibh, tosnaíonn dóchas flannbhuí agus glasuaine ag sileadh isteach sna pictiúirí mar a shileann siad isteach i gcroí an duine, leis, tréis a chuid bróin.

An fear atá ag labhairt linn sna dánta, tá sé ar thairseach na meánaoise. Tá na mairbh ina seasamh laistiar de á bhrostú chun cinn is ag ciorrú an bhóthair leis. Nuair a fhéachann sé ar na leanaí gealgháireacha ina thimpeall, is ait leis ná braitheann siad na scáileanna atá ag bagairt orthu ar gach taobh. Agus fós, ní féidir an dóchas a shileann isteach tré pholl beag sa chroí a bhac …

Is maisiú breise ar an leabhar an ceol cumasach atá curtha ag an máistirphíobaire Ronan Browne le cuid de na dánta, ceol atá borb, brúidiúil, leochaileach, soghonta, cúthaileach, crosta, díreach ar nós na ndánta féin.

Léigh sliocht as an leabhar

Praghas: €14.00