CIC Logo

Aistrigh Leat

By Maolmhaodhóg Ó Ruairc, Cois Life

Tagairt: 9781901176698  

Tá an táirge seo as cló faoi láthair. Déan teagmháil linn le tuilleadh eolais a fháil. ›

Léargas ar cheird an aistritheora Ghaeilge bunaithe ar thaithí na mblianta ag an údar i mbun na gairme sin sa Bhruiséil. Léirítear an comhthéacs teoiriciúil agus na hacmhainní atá ag fáil don aistritheoir Gaeilge sa lá inniu. Tugtar an iliomad samplaí praiticiúla mar threoir don aistritheoir atá ag dul i mbun staidéir ar an aistriúchán nó ag tosú amach sa ghairm sin. Bhí an-éileamh ar shaothair eile an údair sa réimse seo, Dúchas na Gaeilge (1996), Aistigh go Gaeilge (1997) agus I dTreo Teanga Nua (1999) Tá leagan inchuardaigh den téacs féin móide Dúchas na Gaeilge, Aistrigh go Gaeilge agus I dTreo Teanga Nua ar fáil ar an CD-ROM atá iniata leis an leabhar.

Aistritheoir gairmiúil is ea Maolmhaodhóg Ó Ruairc. D’oibrigh sé i gComhairle na nAirí den Aontas Eorpach.

Praghas: €19.67