CIC Logo

An Chaora Ghlas agus scéalta eile as Seanadh Farracháin

By Leabhar Breac

Tagairt: 9781909907812  

An léargas a fhaightear ar thraidisiún na scéalaíochta, i Seanadh Farracháin faoi Scéim na Scol 1937-38. 

Fadó ariamh bhí cailín ann agus fuair a máthair bás nuair a bhí sí an-óg. Bhí an-chion ag a máthair ar Mháirín agus nuair a bhí sí ag fáil bháis, d'fhág sí caora ghlas aici di féin.' 

Is mar seo a thosaíonn an scéal 'An Chaora Ghlas', leagan Gaelach den scéal iomráiteach idirnáiisúnta Cinderella, a bailíodh i Scoil Náisiúnta Sheanadh Farracháin mar chuid de Bhailiúchán na Scol (1937-38). Maraon le scéalta uile an chnuasaigh seo, téann 'An Chaora Ghlas' i ngleic leis na bunchnuasaigh seo, téann 'An Chaora Ghlas' i ngleic leis na bunchoimhlintí a bhíonn i saol an duine agus tugann sé dóchas don té a chluineas é nach maireann aon fhulaingt ach seal. Nádúr na scéalaíochta atá á fhiosrú sa leabhar seo: pléitear an dáimh láidir a bhí ag muintir Sheanadh Farracháin le scéalta den chineál seo le faa an lá agus déantar iarracht buntéarmaí na scéalta a shuíomh i gcomhthéacs an phobail thraidisiúnta inar bailíodh iad. 

"Is fada Scoil Sheanadh Farracháin dúnta agus tá formhór na ndaoine a raibh baint acu leis an scéim a chuir an cnuasach scéalta i gcionn a chéile anois ar shlua na marbh, trócaire orthu. Is leacht é an cnuasach sin os a gcionn gan aon amhras. Ní fhágfadh formhór na ndaoine lorg sin os a gcionn gan aon amhras. Ní fhágfadh formhór na ndaoine lorg so-aitheanta ina ndiaidh a thabharfadh léargas ar a saol sóisialta ná cultúrtha ach murb é an cnuasach sin. Cloch eile ar a gcarn é an leabhar seo. Is cuí gur scoláire óg de bhunadh an cheantair, duine ar ghlac a seanmháthair páirt sa scéim féin, a rinne an obair agus atá ag cinntiú nach rachaidh cuimhne na ndaoine i léig" - Dr Lillis Ó Laoire, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.

Praghas: €15.00