CIC Logo

An Claidheamh Soluis agus Fáinne an Lae

By Regina Uí Chollatáin, Cois Life

Tagairt: 9781901176452  

Mionchíoradh acadúil is ea an saothar seo ar bhuntuairimíocht agus ar fhealsúnacht an nuachtáin ba thábhachtaí i ré Athbheochan na Gaeilge idir theanga agus litríocht. Bunfhoinse liteartha, staire, chultúrtha agus taighde í seo i gcomhthéacs phreas na hAthbheochana.

Foilsitheoireacht nuálaíoch í seo le lánúsáid bainte as acmhainní teicniúla. Tá clár iomlán an nuachtáin, An Claidheamh Soluis, ar CD-ROM i dteannta an leabhair, an pacáiste iomlán ar E25. Tá téacs an leabhair féin ar an CD-ROM freisin, an t-iomlán inchuardaigh i gcomhair tagairtí, agus gan aon ghá dá réir leis na hinnéacsanna traidisiúnta. Áis bhunúsach taighde ag lucht léinn na staire agus na Gaeilge í seo. Tá beagnach 700 leathanach d’ábhar ar fáil in aon imleabhar amháin dea-dheartha, agus an leas is fearr bainte as acmhainní nádúrtha. Lúb nua ar phár!

Léachtóir in Ollscoil na hÉireann, Baile Átha Cliath is ea an Dr. Regina Uí Chollatáin. Rinne sí an taighde seo in Ollscoil na hÉireann, Maigh Nuad, agus scoláireacht aici ón gComhairle um Thaighde sna Dána agus sna hEolaíochtaí Sóisialta.

Praghas: €30.25