CIC Logo

An Ghaeilge i Maigh Nuad

By Cló Iar-Chonnacht

Tagairt: 978-1-78444-116-6  

Déanann an leabhar seo cíoradh agus scagadh ar áit na Gaeilge i gColáiste agus ina dhiaidh sin in Ollscoil Mhaigh Nuad ó bunaíodh é sa bhliain 1795. Déantar cur síos grinn agus anailís ar shaothar scoláirí mar Mhícheál Ó hIceadha, Pól Breathnach, Tomás Ó Fiaich agus, ar ndóigh, fathach Gaeilge agus litríochta Mhaigh Nuad, Pádraig Ó Fiannachta. Caidreamh corraithe casta a bhí ag Maigh Nuad leis an nGaeilge ón tús agus tá lucht na Gaeilge agus léann na Gaeilge go mór faoi chomaoin ag an gcoláiste. 

Seán Ó hÉanacháin

Is Léachtóir  le Gaeilge é Seán Ó hÉanacháin i gColáiste an Gharda Síochána sa Teampall Mór, le cáilíochtaí iarchéime sa Ghaeilge  agus is aistritheoir dlithiúil  cáilithe é (Óstaí an Ri).

Ta taithí fairsing aige maidir le múineadh na Gaeilge ag an tríú agus ag an dara leibhéal. Pléitear ról na sagart maidir le chur chun cinn na Gaeilge i gColáiste Phádraig Maigh Nuad, ó bhunú an Choláiste go ndeachaigh Pádraig Ó Fiannachta ar scor i 1992, sa saothar seo.

Praghas: €12.00