CIC Logo

An Seomra Ranga

By Seán Ó hÉigeartaigh, An Clóchomhar

Tagairt: ISBN 978--1-906883-00-3  


Leabhar staidéir ar an rangtheagasc iarbhunscoile agus an úsáid phéideolaíoch a bhaintear as an gcaint. Chun an bunábhar teangeolaíoch a bhailiú taifeadadh 30 rang sna daonnachtaí, rang an duine le 30 múinteoir, agus deineadh athscríbhinní ina dhiaidh sin de chaint na rannpháirtithe.

 

Praghas: €30.00