CIC Logo

An tSochtheangeolaíocht: Feidhm agus Tuairisc

By Tadhg Ó hIfearnáin, Máire Ní Neachtain, Cois Life

Tagairt: 9781907494253  

Téacs ilúdar éseo ina bpléitear príoghnéithe na soctheangeolaíochta agus suíomh na Gaeilge sa chomhthéacs idirnáisiúnt sin léinn. Téann na téacsanna i ngleic leis an mbunábhar teoiriciúil agus leis an taobh feidhmiúil sa réimse: an éagsúlacht, na pobail urlabhra, an antraipeolaíocht teanga, an t-ilteangachas, malartú teanga, códmheascadh agus criólú, coincheapa na pleanála teanga, caighdeán agus caighdeánú, stádas reachtúil na Gaeilge sa tír, an Ghaeilge sa chóras oideachais, sainiú na Gaeltachta, ceist na féiniúlachta agus an dearcadh náisiúnta, na meáin agus na heagrais teanga. Seo é an chéad saothar dáchineál i nGAeilge. Tá sé oiriúnach do mhic-léinn bunchéime agus iarchéime.

Na hÚdair: Steve Coleman, Helena Ní Ghearáin, Siobhán Ní Laoire,Máire Ní Neachtain, Brian Ó Catháin, Peadar Ó Flatharta, Conchúr Ó Giollagáin, Tadhg Ó hIfearnáin, Pádraig Ó Laighin, Muiris Ó Laoire, Máirtín Ó Murchú, Pádraig Ó Riagáin, John Walsh agus Iarfhlaith Watson.

Praghas: €20.00