CIC Logo

An tSochtheangeolaíocht : Taighde agus Gníomh

By Cois Life, Tadhg Ó hIfearnáin

Tagairt: 9781907494895  

Note: This book will be available from 29 March, 2019. It is available to pre-purchase here and the title will be sent out to you when it arrives in stock.

Díríonn an tsochtheangeolaíocht ar an taighde a dhéantar ar theangacha sa chomhthéacs sóisialta agus ar na hathruithe a chuirtear i ngníomh bunaithe ar an taighde sin. Baineann an réimse seo léinn leis na teangacha féin agus leis na daoine agus na pobail a labhraíonn iad. Cuireann foireann údar an tsaothair seo disciplín na sochtheangeolaíochta os comhair an léitheora agus cás na Gaeilge mar phríomheiseamláir i ngach caibidil. 

Curtha in eagar ag Tadhg Ó hIfearnáin. 

Aistí le: Tadhg Ó hIfearnáin, Máire Ní Neachtain, Siobhán Ní Laoire, Noel Ó Murchadha, Peadar ó Muircheartaigh, Iarfhlaith Watson, Helena Ní Ghearáin, John Walsh, Eoghan Mac Éinrí, Muiris Ó Laoire, Pádraig Ó Duibhir, Laoise Ní Thuairisg. 

Praghas: €20.00