CIC Logo

Anseo le Úna-Minh Kavanagh

By New Island

Tagairt: 9781848407497  

TÁ AN TÉACS I MBÉARLA DEN CHUID IS MÓ

I 2013 rinneadh maslú ciníoch ar Úna-Minh Kavanadh, iriseoir óg agus déantóir ábhair, i m Baile Átha Cliath agus caitheadh smugairle léi. Bhí an maslú ciníoch ina ghné rialta dá saol go dtí sin agus bhí a dóthain ag an mbean óg seo as Ciarraí. Sna laethanta ina dhiaidh sin chuaigh sí ar Twitter agus thus sí dushlán na hÉireann, tír an 'míle fáilte' as a gciníochas a chonaic sí ina saol agus soineantacht agus easpa misnigh na tíre aghaidh a thabhairt ar an bhfadhb. Roinneadh scéal Úna-Minh go forleathan ar na meáin shóisialta agus scaipeadh é go mear. 

Is i Hanáí, i Vítneam a thosaigh scéal Úna-Minh i 1991, nuair a uchtaíodh í agus í trí lá d'aois. Bean shingil as Co. Chiarraí a d'uchtaigh í agus tógadh í i dteaghlach lán-Ghaeilge, is í a máthair agus a seanathair a thóg í, agus tugadh tuiscint di ar a féiniúlacht Éireannach agus ar a cúlra. Ina céad leabhar, Anseo, scríobhann sí go hionraic agus go greannmhar faoin gciníochas, ardnósacht teanga agus troill ar líne. Scríobhan sí freisin faoin sásamh a bhainean sí as a bheith in ann slí bheatha a bhaint amach as an ngrá atá aici don Ghaeilge, don idirlíon, do chluichí físe agus ábhar spéisiúil ar líne.

 

Praghas: €13.00