CIC Logo

Bain Súp As!

By An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta

Tá an táirge seo as cló faoi láthair. Déan teagmháil linn le tuilleadh eolais a fháil. ›

Treoir nua maidir le múineadh na gramadaí. Gramadach na Gaeilge...

Cad a thugann tú faoi deara?

An bhfeiceann tú riail nó patrún?

Tá rialacha gramadaí na Gaeilge le haimsiú ag na foghlaimeoirí sa acmhainn seo.

Díríonn gach ceacht agus gníomhaíocht aird na bhfoghlaimeoirí ar struchtúir na teanga.

Tugann lámhleabhar an mhúinteora treoir ar úsáid an diosca sa seomra ranga. 

Tá sleamhnáin an diosca ar fáil freisin ar cogg.ie 

Praghas: €19.67