CIC Logo

Beart Ó Donnabháin Rosa I & II

By Sáirséal agus Dill, Seán Ó Lúing

Beathaisnéis deifinídeach Ó Donnabháin Rosa le Seán Ó Luing. Clúdach crua. An dá leabhar le chéile ar phraghas speisialta €20.00. 

Ó Donnabháin Rosa I 

(ó bhrollach an leabhair) 

Do haithníodh gurbh é Ó Donnabháin Rosa thar aon cheannasaí eile ar ghluaiseacht na bhFíníní an fear a sheas do bhrí Éireannúil na gluaiseachta san. As meon agus dúchas na nGael a múnlaíodh a aigne. B'shin é meas Phádraig mhic Phiarais air. B'shin é meas John Boyle O'Reilly air an tráth a dúirt: 'A Rosa, nuair atáim ar aon leatsa, tá a fhios agam go bhfuilim ar aon le croí na hÉireann.' 

Ó chlann uasal seanda a shíolraigh Rosa agus bhí sé bródúil as, ach sa leagan amach a cheap sé dá thír bheadh fear chomh maith le fear agus ní bheadh réiteach na mbeart ag aon lámh iasachta. 

Geall leis ó d'fhág Ó Donnabháin Rosa glúin a mháthar bhí troid á mheabhrú agus á chur aige ar son cearta bunúsacha an duine, is cuma cén teideal a bhíonn orthusan ó aois go haois, pé acu saoirse polaitíochta, cearta daonna, nó cearta sibhialta. Fear daingean, fearr daonna. Dob é Rosa féin an chéad fhear d'admhódh go raibh a chion de lochtaí an duine air. Is móide ár meas air dá bharr-san. 

Tugann an chéad chuid seo de Ó Donnabháin Rosa muid chomh fada le toghadh Rosa ina Theachta Parlaiminte do Thiobraid Árann in 1869 nuair a bhí sé i gcarcair Chatham faoi bhreith dhaoirse saoil. 

Ó Donnabháin Rosa II 

(ó bhrollach an leabhair)

Nuair a chuaigh Ó Donnabháin Rosa chun lonnaithe go dtí na Stáit Aontaithe in 1871, tar éis go mb'éigean dó cúl a thabhairt le hÉirinn, leag sé cos ar thalamh na tíre ba mhó cointinn agus aighneas ar chruinne an domhain. Lasmuigh de thréimhse ghairid, is ann a chaith sé a shaol feasta go bás dó i 1915. Tá trácht sa leabhar so ar an ré sin, ar na himris diana inar pháirtigh sé, ar na freasúrachtaí, na faicsin, na cluichí polaitíochta, na heasaontais phearsanta agus náisiúnta, na spiairí agus na contúirtí. 

Sa ré sin bhí cumhacht agus comhairle thréan ag Gaeil Mheiriceá. Bhí Clan na Gael fá reim agus ceannas aige ar ghluaiseacht náisiúnta na nGael sa tír. Aonarán, ar a chosán féin, ab ea Ó Donnabháin Rosa. Duine stuacach, dochomhairleach, droim le riail. Shaothraigh sé siosma agus imreasain. 

Ach tá Rosa gar dúinn de chionn is gur dhuine é, le laigí agus lochtaí duine, le suáilcí agus tréithe fíor-dhaonnúla. Foisítear a pháirtíocht le híoctaráin agus truáin. Mhair sé bocht. D'fhéadfadh sé bóthair a ghabháil chun maitheasa an tsaoil. Roghnaigh sé a chosán aonair agus an daibhreas. 

 

 

 

 

 

 

Praghas: €30.00