CIC Logo

Beginner’s Irish Dictionary

Tagairt: 9780717147342  

Foclóir Béarla-Gaeilge lán-daite atá feiliúnach len úsáid sa mbaile nó sa scoil. Tá os cionn 2,000 de na gnáth-frásaí agus gnáth-focail a mbaintear úsáid astu go minic le fáil sa leabhar seo. Tá sé roinnte ina trí chuid:

  • Sraith pictiúirí spréite thar dhá leathanach ar théamaí éagsúla, ar nós; laethanta saoire, oifig an phoist &rl.
  • Treoir shimplí ar bhunrialacha ghramadach na Gaeilge.
  • Liostáil de réir aibítre de na focail ar fad sa leabhar.

 

 

Praghas: €14.99