CIC Logo

Bhíodar Aréir Ann

By Clíodhna Cussen, Coiscéim

Tagairt: 6660012190584  

I gCo. Luimhnigh, ar imeall Chontae Chiarraí, atá Ráth Chathail mar a bhfuil an t-úrscéal seo lonnaithe. Scéal stairiúil é a cheanglaíonn saol eachtraí clainne le himeachtaí móra i saol corraithe an cheantair ag tús an naoú céad déag. 

Tosnaíonn an scéal leis an rachmas a tháinig leis an gcogadh idir Shasana agus fórsaí Napoleon ag tús an chéid sin. Féachtar ar eachtraí na clainne tríd an nganntanas a lean deireadh an chogaidh, cogadh a chríochnaigh ag an tráth céanna le héirí amach Captain Rock agus le tús ré Dhónaill Uí Chonaill. 

Feictear an saol suaite baolach úd trí shúile géara na hógmhná, í ag tógáil clainne sa cheantar úd ar imeall Shliabh Luachra. Is tríd an tsúil ghéar chéanna a fhaighimid léargas ar an achrann idir an gníomaire nua, duine gránna darbh ainm Alexander Hoskins agus pobal na háite. 

Scríobhann Clíodhna le tuiscint mar tógadh in Iarthar Luimhnigh í agus tá atmasféar an tréimhse tógtha go seoigh aici. 

Praghas: €7.50