CIC Logo

Briathra, Béithe agus Banfhilí

By Ríona Ní Fhrighil, An Clóchomhar

Tagairt: ISBN 978-1-906882-61-7  


Mionscagadh acadúil atá sa leabhar seo ar shaothar beirt de na filí is mó cáil in Éirinn na linne seo, mar atá, Eavan Boland agus Nuala Ní Dhomhnaill. I measc na n-ábhar a phléitear tá, ceist na réamhtheachtaithe liteartha, cúrsaí teanga agus athshaothrú an bhéaloidis agus na miotaseolaíochta i bhfilíocht na beirte. Cuirtear léargais léann an aistriúcháin agus an léinn iarchoilínigh i bhfeidhm ar shaothar Boland agus ar shaothar Ní Dhomhnaill araon le hathbhreithniú a dhéanamh ar chuid de na léamha critice a rinneadh go nuige seo. Bunaithe ar an tuiscint gur féidir leis an gcriticeoir dátheangach sainléargas a thabhairt ar thraidisiún liteartha na hÉireann, idir Bhéarla agus Ghaeilge, atá an plé seo.

 

Praghas: €30.00