CIC Logo

Litríocht » Litríocht » Litríocht » Litríocht » Litríocht » Litríocht » Litríocht » Litríocht » Litríocht » Litríocht » Litríocht

Tine Ghealáin
Tine Ghealáin By Éabhlóid

Tá thar leathchéad dán sa bhailiúchán seo a nochtann croí agus spiorad an údair, a ceantar dúchais agus a cultúr.‘Téann Máire Dinny Wren i ngleic leis an saol ina iomláine sa chnuasach seo. Cuireann sí síos ar an saol sin de ghuth calma, tréan. Níl focal de bharraíocht sna...

Praghas: €14.00 | Tagairt: 9781916047020  

Taoscadh an Tobair
Taoscadh an Tobair By Coiscéim

Gréasán cumarsáide is ea teanga a bhaineann leis an bpobal a labhrann í. Is léir dá réir sin, gur contanam ama atá i mbeatha teanga; leanúnachas gan bhriseadh óna h-ailfe go dtína h-óiméige. Is amhlaigh mar atá sa cnuasach filíochta seo. Léiríotar tallann an fhile, í ag tumadh...

Praghas: €8.00 | Tagairt: 6660012170029  

Ceol na Sióg
Ceol na Sióg By An tSnáthaid Mhór

Leabhar agus Dlúthdhiosca le Gráinne Holland agus Mr. Ando Tá na sióga ag tabhairt cuireadh dúinn cuairt a thabhairt ar an domhan draíochtach atá thart timpeall orainn ar fad; an domhan nádúrtha. Bíodh sé i measc na mbláthanna, ar bharr na gcrann, faoi scáth na...

Praghas: €21.63 | Tagairt: 9781912929139  

Ceann Fhaoladh
Ceann Fhaoladh By Coiscéim

Saighdiúir agus scoláire ab ea Ceann Fhaoladh a bhí beo sa seachtú aois. Bhí clú agus cáil air mar ollamh agus mar rí i mBaile an Easa, áit a raibh dún aige, idir Gort an Choirce agus an Fál Carrach. Chuir sé tús le litríocht na Gaeilge nuair a scríobh sé an chéad leabhar sa...

Praghas: €7.50 | Tagairt: 6660012210237  

Liomóidí ‘s Rúbarb
Liomóidí ‘s Rúbarb By Coiscéim

Tá cónaí ar Róisín Sheehy i bPort Láirge. Tá a cuid saothair foilsithe i mórán foilseachán, Éigse Éireann, Comhar, Strokestown Poetry Anthology ina measc agus craoladh dánta léithí ar Raidió Éireann. Ghnóthaigh a céad dráma Snámh na Saoirse Gradam Gaeilge Stewart...

Praghas: €7.50 | Tagairt: 6660012210312  

Tinte na Farraige Duibhe
Tinte na Farraige Duibhe By Tim Armstrong

“Thit an long i dtreo an phláinéid dheirg, í ag luasghéarú i gcónaí. Bhí na cúrsóirí á leanúint agus, mar a shíl A-Hiom, bhí siad ag teacht suas leo, beagán ar bheagán. Líon Na Hasta an radharc ar fad a bhí rompu agus chonaic Sál na sraitheanna de scamaill agus stoirmeacha ina...

Praghas: €15.00 | Tagairt: 978-1-913814-03-8