CIC Logo

Filíocht

Tine Ghealáin
Tine Ghealáin By Éabhlóid

Tá thar leathchéad dán sa bhailiúchán seo a nochtann croí agus spiorad an údair, a ceantar dúchais agus a cultúr.‘Téann Máire Dinny Wren i ngleic leis an saol ina iomláine sa chnuasach seo. Cuireann sí síos ar an saol sin de ghuth calma, tréan. Níl focal de bharraíocht sna...

Praghas: €14.00 | Tagairt: 9781916047020  

Taoscadh an Tobair
Taoscadh an Tobair By Coiscéim

Gréasán cumarsáide is ea teanga a bhaineann leis an bpobal a labhrann í. Is léir dá réir sin, gur contanam ama atá i mbeatha teanga; leanúnachas gan bhriseadh óna h-ailfe go dtína h-óiméige. Is amhlaigh mar atá sa cnuasach filíochta seo. Léiríotar tallann an fhile, í ag tumadh...

Praghas: €8.00 | Tagairt: 6660012170029  

Ceol na Sióg
Ceol na Sióg By An tSnáthaid Mhór

Leabhar agus Dlúthdhiosca le Gráinne Holland agus Mr. Ando Tá na sióga ag tabhairt cuireadh dúinn cuairt a thabhairt ar an domhan draíochtach atá thart timpeall orainn ar fad; an domhan nádúrtha. Bíodh sé i measc na mbláthanna, ar bharr na gcrann, faoi scáth na...

Praghas: €21.63 | Tagairt: 9781912929139  

Liomóidí ‘s Rúbarb
Liomóidí ‘s Rúbarb By Coiscéim

Tá cónaí ar Róisín Sheehy i bPort Láirge. Tá a cuid saothair foilsithe i mórán foilseachán, Éigse Éireann, Comhar, Strokestown Poetry Anthology ina measc agus craoladh dánta léithí ar Raidió Éireann. Ghnóthaigh a céad dráma Snámh na Saoirse Gradam Gaeilge Stewart...

Praghas: €7.50 | Tagairt: 6660012210312  

Mo Ghrá-sa
Mo Ghrá-sa By Comhar, Tadhg Ó Dúshláine

Clocha míle ar chéimeanna cinniúnacha im’ shaol agus ar ócáidí suntasacha a chuaigh i gcion orm is ea na hiarrachtaí seo – iarrachtaí friotal seachtrach a chur ar mhothúcháin phríobháideacha, ar thochta bróin agus áthais a bhog mo chroí, agus iad á sceitheadh agus á gcraoladh...

Praghas: €12.00 | Tagairt: 9781916240360