CIC Logo

Quizleabhair, Cócaireacht & Nádúr

Ceist agam Ort!
Ceist agam Ort! By Fionnuala Cloke, Cois Life

Leabhar Thráth na gCeist (1,000 ceist) don aoisghrúpa 12-14, ag críochnú na bunscoile nó i mbunranganna na hiarbhunscoile, agus aitheantas lárnach ann do shaíocht agus do shaol na hÉireann. Áis foghlama agus siamsaíochta chun leas a bhaint as an nGaeilge ar mhodh taitneamhach, dírithe ar...

Tá an táirge seo as cló faoi láthair.

Dialann Dúlra
Dialann Dúlra By Tony McNally, Gaelink

Dialann bliana ó Eanáir go Nollaig ag cur síos ar dhúlra na hÉireann idir ainmhithe agus phlandaí.Lánmhaisithe agus ina threoir ó mhí go mí, don tuismitheoir, don mhúinteoir nó don dalta a bhfuil suim acu sa dúlra agus i nádúr na hÉireann. Leanann an t-údar na séasúir ó Eanáir...

Praghas: €8.00 | Tagairt: 9780956728302