CIC Logo

Taighde » Taighde » Taighde » Taighde » Taighde

Trasna an Ghaoith: Scríbhinní Johnny Sheáin
Trasna an Ghaoith: Scríbhinní Johnny Sheáin By Seán Ó Gallchóir

Bhí bua faoi leith ag Johnny Sheáin leis an pheann. Tá an tsamhlaíocht agus an saibhreas Gaeilge, an grinneas smaointe agus an tsúil ghéar le feiceáil go soiléir sna scéalta, sna véarsaí, sna hailt agus sna drámaí a scríobh sé. Tá léárgas glinn ar stair Ghaoth Dobhair sa 19ú céad...

Praghas: €24.99 | Tagairt: 9780956884404  |  Alt: 0956884407Praghas Anois: €22.53

Fáinne an Lae agus an Athbheochan 1898-1900 (Clúdach Crua)
Fáinne an Lae agus an Athbheochan 1898-1900 (Clúdach Crua) By Cois Life, Caoilfhionn Nic Pháidín

Scéal fiontair ghnó agus athbheochana an chéad nuachtáin Ghaeilge riamh a thionscain ré úr iriseoireachta agus liteartha. Micreacasm den fhlosc luath-athbheochana, agus léargas géarchúiseach ar na príomhphearsana. An scéal inste go spreagúil, léannta, agus an tráchtaireacht...

Praghas: €19.00 | Tagairt: 9781901176087  Praghas Anois: €16.00

Lón Anama
Lón Anama By Cois Life, Ciarán Mac Murchaidh

Díolaim de dhánta, de liricí agus de rainn thraidisiúnta na Gaeilge ar théamaí spioradálta a léiríonn oidhreacht na Gaeilge sa réimse seo. Tá an aithrí, an bheatha, an creideamh, an t-amhras spioradálta, an saol seo agus an béaloideas i measc na dtéamaí a bpléitear leo sa chnuasach....

Praghas: €18.00 | Tagairt: 9781901176599  Praghas Anois: €14.50

Favela
Favela By Alex Hijmans, Cois Life

Cónaíonn Alex Hijmans (Foinse, Nuacht TG4 / RTÉ) i mbruachbhaile bocht, contúirteach sa Bhrasaíl. An t-aon duine den chine geal i gceantar plódaithe, ina bhfuil sliocht na nAfracach a tugadh mar sclábhaithe chun na Brasaíle ag streachailt leis an saol go laethúil, tá Alex ag iarraidh...

Praghas: €18.00 | Tagairt: 9781901176964  Praghas Anois: €14.50