CIC Logo

An Ghaeilge

Sealbhú an Traidisiúin
Sealbhú an Traidisiúin By Ríonach uí Ógáin, Meidhbhín Ní Úrdail, Niamh Ní Shiadhail, Four Courts Press

Cúrsaí seachadaíochta sa chéill is leithne - idir théacsanna filíochta agus próis, cheol agus amhránaíocht, theanga agus aithris ó bhéal - is ábhar don bhfoilseachán seo.Gheobhaidh an léitheoir léargas ar leith ann ar choincheap ilchineálach an traidisiúin, ar conas mar a ghlactar...

Praghas: €15.00 | Tagairt: 9780956562845  

Iniúchadh ar an gCumas Dátheangach
Iniúchadh ar an gCumas Dátheangach By Tamás Péterváry, Brian Ó Curnáin, Conchúr Ó Giollagáin, Jerome Sheahan, An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta, The National University of Ireland, Galway

An sealbhú teanga i measc ghlúin óg na Gaeltachta.Eascraíonn an taighde seo as an bplé ar an éigeandáil shóisialta Ghaeilge atá i réim sa Ghaeltacht, mar a léiríodh sna foilseacháin Staid Reatha na Scoileanna Gaeltachta i 2005 agus an Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar Úsáid...

Praghas: €20.00 | Tagairt: 9780957298699  

Níl Aon Leabhairín Mar do Mheabhair-Chinn Fhéin
Níl Aon Leabhairín Mar do Mheabhair-Chinn Fhéin By Eilís Uí Bhriain, Cló Iar-Chonnacht

“Tá scil agus ealaíon ag baint le seanfhocail atá leath-shlí idir ceardaíocht agus filíocht. Laghdaíonn údar an tseanfhocail "nua" a thaithí síos go dtí braon beag eolais agus ciall chomh fairsing leis an bhfarraige istigh ann. Mar sin ceapaim go bhfuil éacht luachmhar agus...

Praghas: €21.94 | Tagairt: 9780955483509  |  Alt: 0955483506

Téarmaíocht don Aontas Eorpach. Taithí na hÉireann: Tionscadal GA IATE
Téarmaíocht don Aontas Eorpach. Taithí na hÉireann: Tionscadal GA IATE By Caoilfhionn Nic Pháidín, Fionnuala Cloke, Úna Bhreathnach, Cois Life

Tá staidéar nua Téarmaíocht don Aontas Eorpach. Taithí na hÉireann: Tionscadal GA IATE tiomsaithe ag Fiontar, DCU agus foilsithe ag Cló Iar-Chonnacht. Déantar cur síos cuimsitheach sa staidéar seo ar théarmeolaíocht na Gaeilge i gcomhthéacs fheidhmeanna aistriúcháin an Aontais...

Praghas: €12.00 | Tagairt: 9781909367661