CIC Logo

Ceist Eile Agam Ort

By Fionnuala Cloke, Cois Life

Tagairt: 9781907494512  

Leabhar thráth na gceist (1,000 ceist) don aoisghrúpa 12–14, ag críochnú na bunscoile nó i mbunranganna na hiarbhunscoile, agus ceisteanna bunaithe ar Éirinn lárnach ann.

 

Áis foghlama agus siamsaíochta araon chun leas a bhaint as an nGaeilge ar mhodh taitneamhach. Is féidir an leabhar seo a úsáid ar scoil, i gclubanna óige, i gcoláistí samhraidh nó sa bhaile.

 

Is é seo an dara leabhar thráth na gceist le Fionnuala Cloke. Bhí an-ráchairt ar an gcéad cheann, Ceist Agam Ort! (Cois Life, 2007).

 

Chuidigh An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta le costais tiomsaithe agus margaíochta an tsaothair seo.

Tá Fionnuala ag obair mar oifigeach foilsitheoireachta le Cois Life. Foilsíodh an chéad leabhar thráth na gceist léi, Ceist agam ort! (Cois Life) in 2008 le tacaíocht ón gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta. 

 

 

Praghas: €8.00