CIC Logo

Comhfhreagras An Ghúim i gComhaid Oideachais Chartlann Náisiúnta na hÉireann 1926 – 46

By Coiscéim

Tagairt: 6660012210275  

Ba é ceann de phrionsabail bhunaidh An Ghúim téacsleabhair agus leabhair ghinearálta a sholáthar do dhaltaí scoile is do lucht léitheoireachta na Gaeilge.

Rinne an t-údar staidéar ar chomhfhreagras An Ghúim i gcomhaid oideachais sa Chartlann Náiisúnta i mBaile Átha Cliath mar chuid de mo thráchtas PhD Saothair Oideachais An Ghúim 1926 – 46 (2016), agus is é seo an dara imleabhar bunaithe ar an taighde sin. 

Ábhair a bhaineann le curaclam na scoile, cuir i gcás, eolaíocht is tíos, oideachas, saoránaíocht , spórt, na teangacha Clasaiceacha, tíreolaíocht, taisteal agus an nádúr, creideamh is stair a fhaightear sa leabhar seo.

Tugtar ainm an bhunsaothar is an aistriúcháin, an dáta chomhfhreagrais, ainm an scríbhneora is an fhaighteora araon, chomh maith le hachoimre ar ábhar an chomhfhreagrais. 

Seán Breandán Ó hUallacháin

Rugadh agus tógadh Seán Breandán Ó hUallacháin i nGleannúir, Co. Chorcaí. Is céimí de chuid Choláiste na hOllscoile, Corcaigh é, áit ar ghnóthaigh sé B.A., M. Phil, A.T.O. agus Ph.D. Tá an Ceard Teastas Gaeilge (C.T.G) agus an Teastas i dTeagasc na Gaeilge (T.T.G.) bainte amach aige freisin.

D'fhoilsigh Coiscéim dhá leabhar uaidh go dtí seo: Pobal an Stáit agus an Ghaeilge 1920 – '39 (2010), Tagairtí Gaeilge i Nuachtáin an Stáit, 1920 – '39 (2012). 

 

Praghas: €15.00