CIC Logo

Cruinnscríobh na Gaeilge

By Ciarán Mac Murchaidh, Cois Life

Tagairt: 9781901176657  

Gearrchúrsa praiticiúil i ngramadach agus i gcruinnscríobh na Gaeilge atá sa saothar seo. Tá sé dírithe go príomha ar an bhfochéimí Gaeilge agus táthar ag súil go mbainfidh lucht foghlama agus lucht teagaisc araon leas agus tairbhe as.

San eagran nua, athchóirithe seo, tá ábhar agus cleachtaí breise sa leabhar. Tá ceachtanna ar líne ag dul leis an leabhar seo freisin agus tástáil gur féidir a dhéanamh ar líne chun a dhéanamh amach cén leibhéal ag a bhfuil an scoláire anois agus na háiteanna a dteastaíonn díriú orthu. 

Is féidir teacht ar na ceachtanna ar líne ar shuíomh idirlín Chois Life ag an nasc seo; https://www.coislife.ie/cruinnscriobh-na-gaeilge-ceachtanna-ar-line/ 

Praghas: €20.00