CIC Logo

Cruthú na Gaeltachta 1893-1922

By Cois Life, Caitríona Ó Torna

Tagairt: 9781901176568  

Mionchíoradh acadúil ar fhorbairt na luath-thuiscintí ag glúin na hAthbheochanna ar an nGaeltacht. Baintear leas as réimse leathan foinsí chun forás agus buanú chonstráid na Gaeltachta a chíoradh. Rianaítear saothar cruthaitheach agus saothar dioscúrsúil bhlianta luatha na hAthbheochana d’fhonn teacht ar na tionchair agus na himpleachtaí ba bhunchloch le hidéalú na gceantar Gaeltachta ag tús na haoise seo caite. Saothar ceannródaíoch tráthúil agus todhchaí na Gaeltachta á plé.

Aistritheoir le Rannóg an Aistriúcháin, Oifig Thithe an Oireachtais, is ea an Dr. Caitríona Ó Torna. Thug sí faoin taighde seo in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, agus scoláireacht aici ón gComhairle um Thaighde sna Dána agus sna hEolaíochtaí Sóisialta.

Praghas: €16.00