CIC Logo

Cuir Gaeilge Air!

By Cois Life, Antain Mac Lochlainn

Tagairt: 9781901176223  

Gearrchúrsa praiticiúil san aistriúchán ó Bhéarla go Gaeilge é seo a threoraíonn an léitheoir ó na chéad chéimeanna sa phróiseas (an téacs Béarla a mheas agus a thuiscint) go dtí an chéim dheiridh (an leagan aistrithe a mheas agus a phrofáil). Cuirtear síos ar conas na foinsí eolais agus na foclóirí a cheadú agus pléitear na deacrachtaí is minice a thagann aníos san aistriúchán (focail ‘dho-aistrithe’, focail nach bhfuil teacht orthu sna foclóirí agus araile). Tá comhairle ann ar conas tionchar an Bhéarla a sheachaint agus débhrí nó doiléire chomh maith. Tá neart cleachtaí ann a d’fhéadfaí a úsáid sa seomra ranga nó le haghaidh staidéir phríobháidigh.

Tá an t-údar, Antain Mac Lochlainnina chomheagarthóir ar láithreán áiseanna d’aistritheoirí, acmhainn.ie.

Praghas: €10.20