CIC Logo

Déan Dráma 3

By Cló Iar-Chonnacht, Fil Uí Dhubhghaill, Mícheál Ó Dubhghaill

Tagairt: 9781784441319  

Leabhar agus Dhá Dhlúthdhiosca 

  • Trí dhráma do ranganna 3 - 6
  • Na hamhráin agus an fuaimrian ar dhlúthdhiosca 
  • Feiliúnach mar cheol agus amhráin len úsáid sa seomra ranga freisin. 
  • Focail na n-amhrán agus nodaireacht cheoil 

Ar rang a trí go rang a sé atá an cnuasach drámaí seo dírithe. Tugtar treoracha soiléire maidir le stáitsiú agus cur i láthair na ndrámaí, agus tá dlúthdhiosca le gach dráma ar a bhfuil na hamhráin go léir chomh maith le fuaimrian na n-amhrán.

Tá súil ag na húdair go rachaidh an leabhar seo chun tairbhe do mhúinteoirí i nGaelscoileanna agus i scoileanna Gaeltachta agus go gcabhróidh sé leo dramaí simplí, bríomhara a chur ar stáitse. Ó tharla go bhfuil na scripteanna féin simplí le cuid mhór athrá agus go bhfuil focail na n-amhrán soiléir, is féidir úsáid a bhaint as na drámaí seo i scoileanna nach Gaelscoileanna nó scoileanna Gaeltachta iad. 

Praghas: €24.59