CIC Logo

Dialann Mo Mháthar

By Padraic Breathnach, Cló Iar-Chonnacht

Tagairt: 9781784441760  

Ar Ghearrliosta Ghradam Uí Shúilleabháin 2018

 

Mídhílseacht phósta atá mar ábhar san úrscéal seo. Lánúin óg, Péarla is Sylvester. Ach gur trí shúile na hiníne, Éabha, a insítear an scéal, bunaithe ar dhialann de chuid a máthar a dtángthas uirthi i lota an tí. 

Bronnadh duais Oireachtais ar an saothar seo. 

 

"Scéal brónach é seo...Scéal frithrománsúil...Tá léargas cuimsitheach ann ar chaidreamh a thiteann as a chéile agus ar an saol sóisialta iomlán timpeall ar an mbean a scríobh an dialann...Tá caolchúis sa reacaireacht...Tá smacht ag an údar ar an teanga tríd síos..." - Moltóir an Oireachtais

"Tá an bunsmaoineamh an-bhunúil, an-tarraingteach, agus tugann sé scóp don tsamhlaíocht. Tá sé bunaithe ar thaithí dhaonna agus ar mhaireachtáil sa saol nua-aoiseach agus caitheann sé solas suntasach ar imeachtaí saoil agus 'rites de passage' áirithe de chuid an duine. Tá bá ar leith ag an údar leis an dúlra agus is breá liom an blas láidir lár tíre atá le sonrú tríd síos." - Moltóir an Oireachtais. 

Praghas: €12.00 Praghas Anois: €6.00

Léirmheas

Áine Ní Ghlinn, Comhar, Meán Fómhair, 2018.

Ní go rómhinic a bhaineann úrscéal deoir asam. B'in a tharla, áfach, agus 'Dialann Mo Mháthar' le Pádraic Breathnach á léamh agam. Is fada ó chuaigh leabhar i bhfeidhm chomh mór sin orm ach chaoin mé uisce mo chinn agus mé meallta isteach i scéal agus i saol truachroíoch na gcarachtar. Na haon ionadh é gur bhain an t-úrscéal seo an chéád duais i gcomórtas úrscéalaíochta an Oireachtais, 2016.

Scéal brónach, corraitheach é 'Dialann Mo Mháthar' - 'scéal frithrománsúil' dar le duine de mholtóirí an Oireachtais. Dar liom féin, is scéal é a léiríonn tuiscint iontach ar chaidreamh pósta a chlis agus ar an tionchar a bhíonn ag an mbriseadh síos sin ar an gcuid den teaghlach atá fágtha.

Caidreamh pósta ag titim as a chéile de bharr mídhílseacht phósta, fear céile nach dtuigeann an focal 'freagracht' agus nach bhfuil in ann glacadh chuid dualgas mar athair, máthair ag iarraidh páistí a thógáil léi féin ar bheagán airgid (agus ar níos lú tacaíochta), iarfhear ceile agus a pháirtí nua ag iarraidh dul san iomaíocht léi agus bronntanais luachmhara á gceannach acu do na páistí.