CIC Logo

Dúchas: Gaeilge na Sraithe Sóisearaí (T1)

By An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta, Antain Mac Lochlainn, Siuán Ní Mhaonaigh

Tagairt: 9781999779511  

Leabhar tacaíochta agus áis ilmheán le haghaidh scoláirí in iar-bhunscoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge is ea Dúchas: Gaeilge na Sraithe Sóisearaí (T1). Tá os cionn 75 ceacht ann a chlú∂aíonn ceisteanna an tsaoil, idir mhór agus bheag. Neart gníomhaíochtaí teanga ann a chabhróidh le scoláirí a stór focal a shaibhriú, a dtuiscint ar an teanga a fheabhsú agus a gcuid féin a dhéanamh den phróiseas foghlama. A lán gníomhaíochtaí eile a thabharfaidh deis dóibh dul i ngleic le dánta gus amhráin nó a dtuairimí a thabhairt maidir le scéalta agus scannáin. 

Ar na hábhair eile in Dúchas, tá: 

  • Físeán agus comhaid fuaime ar www.cogg.ie/duchas agus TG4 Foghlaim
  • Treoirleabhar an Oide, ina dtugtar treoracha do mhúinteoirí maidir leis na ceachtanna agus na Torthaí Foghlama
  • Rogha de shaothair litríochta ón liosta téacsanna dualgais 

Praghas: €20.00