CIC Logo

Fáilte go Sesame Street - Leabhar Gníomhaíochta

By EDCO

Tagairt: 9781845366049  

Fáilte go Sesame Street! Cuirfidh tú féin agus do pháiste eolas ar Sesame Street trí mheán na Gaeilge. Dearadh an Leabhar Gníomhaíochta seo le go mbeidh spraoi ag do pháiste ag foghlaim na Gaeilge in éineacht le Cookie Monster, Elmo, Big Bird, Count agus a gcairde go léir ar Sesame Street.

Cuirfidh Fáilte go Sesame Street timpeallacht dhearfach spraoiúil ar fáil do pháistí leis an nGaeilge a chloisteáil agus a labhairt. Cuirtear an Ghaeilge ina láthair trí dheich dtéama ar leith.

Cuireann na páistí aithne ar charachtair Sesame Street sa Leabhar Gníomhaíochta seo. Cuirfidh siad feabhas ar a gcuid Gaeilge trí ghníomhaíochtaí spraoiúla ar nós scileanna réamhscríbhneoireachta, réiteach fadhbanna, forbairt cruthaíochta, scileanna mínluaileacha agus forbairt teanga.

Cuideoidh na gníomhaíochtaí oideachasúla agus spraoiúla seo le do pháiste cur lena stór focal, ag foghlaim na Gaeilge i mbealach spraoiúil, bríomhar leis na cairde ar fad ó Sesame Street a bhfuil aithne againn uile orthu agus grá againn dóibh.
 

Praghas: €7.95