CIC Logo

Feis Tigh Chonáin

By Leabhar Breac, Darach Ó Scolaí

Tagairt: 9780898332095  

Nua-insint ar scéal Fiannaíochta a cumadh sa 15ú haois.

Nuair a théann Fionn mac Cumhaill agus Diorraing amú i ndorchadas na coille castar i dteach a naimhde iad agus cuirtear tús le hoíche scéalaíochta a mhaireann go dtí an lá atá inniu ann, agus le bainis a chríochnóidh le loscadh tí agus le marú ar bhruacha Loch Deirgeirt.

Am éigin sa 15ú haois a scríobhadh Feis Tigh Chonáin Chinn tSléibhe, scéal i dtraidisiún mór na fiannaíochta ar nós Tóraíocht Dhiarmada agus Ghráinne agus Agallamh na Seanórach. Le cúpla céad bliain anuas tá an scéal seo á bh reacadh ag scríobhaithe i lámhscríbhinní agus á léamh ag Gaeil cois teallaigh. Sa leagan nua seo le Darach Ó Scolaí tá an scéal curtha in oiriúint do léitheoirí ár linne.

"Athinsint i nGaeilge an lae inniu deanta go fíorcheirdiúil ag Darach Ó Scolaí ar shraith de scéalta Fiannaíochta a ligeadh i ndearmad le fada. Má tá leabhar ar bith chun scéalaíocht na Féinne a thabhairt isteach sa 21ú haois, is é an leabhar dea-scríofa, dea-dheartha seo é." —booksunlimited 

Is ceiliúradh ar an bhFiannaíocht agus ar litríocht na Gaeilge leagan Uí Scolaí de Feis Tigh Chonáin agus tá leitheoirí na Nua-Ghaeilge curtha faoi chomaoin mhór aige. Tréasliimis a leabhar breá fiannaíochta leis. Faoi mar a deir Conán fein, 'Is binne ná ceol cruite a bheith ag éisteach le binnnnchomhrá do bhéil'. - Breandán Ó Cróinín, Comhar

Praghas: €12.00