CIC Logo

Filíocht Ghaeilge na Linne Seo

By Frank O’Brien, An Clóchomhar

Tagairt: ISBN 0-950083-74-7  


Chuir an criticeoir roimhe tuairisc a sholáthar ar an saothrú a bhí déanta ar an bhfilíocht ó bunaíodh Conradh na Gaeilge go dtí aimsir an Ríordánaigh. Saothar conspóideach ceannródaíochta ab ea é ag an am. Is beag criticeoir Meiriceánach a chuir an dua céanna air féin chun filíocht na Gaeilge a thuiscint agus scríobh ina taobh.

 

Praghas: €20.00