CIC Logo

Foclóir Déiríochta

By An Roinn Oideachais

Tagairt:   |  Alt: Foclóir

Sainchnuasach téarmaí don déiriocht. Ainmneacha uirlisí agus trealaimh nua-aimseartha, téarmaí eolaíocha etc. mar aon le roinnt ainmneacha agus téarmaí traidsiúnta a mbeadh gá leo i gcónaí ag duine a bheadh ag plé leis an déiríocht.

 

Praghas: €2.80